Software Set

Definiție

Software Set nu este numele unei companii de soft, denumirea vine de la softurile reunite pe acest site. Softurile sunt gratuite dar numai în cazul folosirii lor în scop non-profit. Folosirea sau distribuirea softurilor în scopuri profitabile va trebui să se facă cu acordul nostru scris.

MovieSpot - Telecomandă;Programele de controlat telecomanda ca Girder, WinLIRC, IR Assistant sau bRemote pot trimite mesaje de Windows la player. Codul mesajului trebuie să fie WM_USER (3024). Mesajul are 2 parametri: WParam și LParam. Aici sunt valorile pentru WParam precum și acțiunile asociate funcție de fereastra deschisă.

WParam Principală / Egalizator / Control Culoare / Listă / Video Dialog deschidere / salvare fișier Mesaje / Setări
1 încarcă film(e)
2 încarcă subtitrare
3 rulează simulare enter simulare enter
4 pauză simulare backspace simulare escape
5 schimbă redare/pauză
6 stop simulare escape simulare escape
7 precedent simulare sus simulare sus
8 următorul simulare jos simulare jos
9 înapoi simulare shift+tab simulare stânga
10 înainte simulare tab simulare dreapta
11 repede înapoi
12 repede înainte
13 repetă unul/toate/oprit
14 volum +
15 volum -
16 preamplificare +
17 preamplificare -
18 pe tot ecranul
19 mărește subtitrare
20 micșorează subtitrare
21 mută subtitrarea sus
22 mută subtitrarea jos
23 mărește imaginea
24 micșorează imaginea
25 resetează mărime imagine
26 redimensionare imagine automat
27 mută imaginea sus
28 mută imaginea jos
29 mută imaginea dreapta
30 mută imaginea stânga
31 centrează imaginea
32 minimizare
33 activare/dezactivare sunet
34 aspect imagine original
35 aspect imagine 16:9
36 aspect imagine 4:3
37 aspect imagine 1
38 aspect imagine liber
39 mod film
40 luminozitate +
41 luminozitate -
42 adaugă semn de carte
43 șterge semnele de carte
44..52 activează semne de carte 1..9
53 sari la început
54 sari la final
55 arată/ascunde lista de filme
56 arată/ascunde fereastra principală
57 corecție de timp subtitrare +
58 corecție de timp subtitrare -
59 activează/dezactivează subtitrarea
60 oprește calculatorul la final
61 mereu deasupra
62 info rapid timp/frame
63 panscan -50
64 panscan 200
65 mută sus selecția în listă
66 mută jos selecția în listă
67 rulează filmul selectat în listă
68 mută sus filmul selectat
69 mută jos filmul selectat
70 șterge filmul selectat
71 amplificare dinamică
72 ciclu panoramare

Producătorii programelor găsite pe acest site nu își asumă responsabilitatea pentru daunele provocate prin utilizarea programelor sau a instrucțiunilor prezentate pe site. Informațiile și datele afișate și oferite spre descărcare din cadrul acestui site sunt gratuite atâta timp cât nu aduc un profit real utilizatorului. Pe acest site nu veți găsi programe și/sau informații cu caracter ilegal sau de tip warez. Nu oferim nici un fel de garanții sau asigurări că informația prezentată este potrivită pentru un anumit scop particular, oricare ar fi acela.